Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, iż termin zakończenia naboru wniosków w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” upływa z dniem 10 października 2020 r.
Wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami należy złożyć osobiście w siedzibie MOPS, przesłać pocztą lub za pomocą systemu elektronicznego SOW.