Drukuj

Klub Integracji Społecznej oraz Zespół Środowiskowej Pracy Socjalnej aktywizuje i wspiera osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z terenu całej Dąbrowy Górniczej. Wczoraj naszą ofertę pomocową przedstawiliśmy pracownikom Sądu Rejonowego, w tym pracownikom II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej. Wsparcie Klubu Integracji Społecznej to szansa dla osób objętych kuratelą sądową na wyjście z trudnej sytuacji życiowej. Zapraszamy do odwiedzenia naszej siedziby przy ul. Łącznej 31 w Dąbrowie Górniczej