Drukuj

Pod takim tytułem w okresie od czerwca do września br. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej realizowany był projekt socjalny skierowany do osób zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie. Wsparciem w ramach projektu objętych zostało 9 osób z terenu Dąbrowy Górniczej. Zajęcia odbywały się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Klubie Integracji Społecznej przy ul. Łącznej 31. Efektem projektu był wzrost wiedzy uczestników na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz możliwości uzyskania specjalistycznego wsparcia.