Drukuj

Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie Wniosku o ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.  Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: