Drukuj

Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela natychmiastowej, specjalistycznej pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, w tym również doświadczającym przemocy w rodzinie. Celem nadrzędnym w działalności Ośrodka jest zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego klientom, zapobieganie przechodzenia kryzysu w stan chroniczny, a także przeciwdziałanie rozpadowi rodziny.

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej udzielana jest następująca pomoc: