A A A
INTEGRA III
Projekt "INTEGRA III – program aktywnej integracji przeznaczony dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej". To kompleksowy program aktywizacji społecznej oraz zawodowej mieszkańców miasta Dąbrowa Górnicza współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
przełącznik slajdów
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Jak uzyskać świadczenia wychowawcze 500+?
Sprawdź, czy możesz ubiegać się o świadczenia w ramach programu Rodzina 500+, a także dowiedz się jakich niezbędnych formalności należy dopełnić.
przełącznik slajdów
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Nowoczesna pomoc społeczna w Dąbrowie Górniczej
W okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest Projekt ,,Nowoczesna pomoc społeczna w Dąbrowie Górniczej”. Projekt zakłada wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych. Celem Projektu jest poprawa obsługi osób zgłaszających się do Ośrodka poprzez zmianę organizacji jego pracy, obejmującą wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetentnej kadry. Działania w projekcie przewidują głównie zmianę organizacji pracy pracowników socjalnych Ośrodka i jego struktury organizacyjnej. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 889 719,52 zł.
przełącznik slajdów
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej.
Zapraszamy do naszej siedziby przy Al. Piłsudskiego 2 (dawny budynek PEC).
przełącznik slajdów
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Dbamy o zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych każdego człowieka i każdej rodziny.
Pomagamy w usamodzielnieniu życiowym, w rozwoju aktywności zawodowej, a także przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu.
przełącznik slajdów
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Komunikaty

 • 2020-01-02
  Informujemy, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do projektu SOW – „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON”. W związku z powyższym istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych......
  czytaj cały komunikat: UWAGA!!! Dotyczy turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
 • 2019-11-26
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej informuje, iż istnieje możliwość składania wniosków przez osoby z niepełnosprawnością w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szczegółowe warunki......
  czytaj cały komunikat: UWAGA!!! PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”
 • 2019-11-20
  Przeciętne wynagrodzenie za III kwartał 2019. Informujemy osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON, że zmieniło się przeciętne wynagrodzenie, które od dnia 01.12.2019 r. wynosi: 4 931,59 zł....
  czytaj cały komunikat: Przeciętne wynagrodzenie za III kwartał 2019
 • 2019-10-17
  Informujemy, iż dostępne są nowe druki wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach realizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Wnioski wraz z załącznikami można składać w Dziale ds. Rehabilitacji Społecznej w terminie do 30 listopada......
  czytaj cały komunikat: UWAGA!!!

Aktualności

 • obraz dla wpisu: Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne TERAPEUTA DS. UZALEŻNIEŃ
  Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne TERAPEUTA DS. UZALEŻNIEŃ
  2020-01-07
  Dział Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w związku z projektem pt. „Rodzina- dom budowany miłością II” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne......
  czytaj cały wpis: Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne TERAPEUTA DS. UZALEŻNIEŃ
 • obraz dla wpisu: UWAGA!!! Dotyczy turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
  UWAGA!!! Dotyczy turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
  2020-01-02
  Informujemy, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do projektu SOW – „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON”. W związku z powyższym istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych......
  czytaj cały wpis: UWAGA!!! Dotyczy turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
 • Dodatek mieszkaniowy, energetyczny, Karta Dużej Rodziny
  2019-12-20
  Od 1 stycznia 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej przejął niektóre zadania z zakresu polityki społecznej. Zgłoś się do MOPS, jeśli chcesz załatwić sprawę związaną z: dodatkiem mieszkaniowym, dodatkiem energetycznym, Kartą......
  czytaj cały wpis: Dodatek mieszkaniowy, energetyczny, Karta Dużej Rodziny

Sekcja Logotypów