A A A
INTEGRA III
Projekt "INTEGRA III – program aktywnej integracji przeznaczony dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej". To kompleksowy program aktywizacji społecznej oraz zawodowej mieszkańców miasta Dąbrowa Górnicza współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
przełącznik slajdów
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Jak uzyskać świadczenia wychowawcze 500+?
Sprawdź, czy możesz ubiegać się o świadczenia w ramach programu Rodzina 500+, a także dowiedz się jakich niezbędnych formalności należy dopełnić.
przełącznik slajdów
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Nowoczesna pomoc społeczna w Dąbrowie Górniczej
W okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest Projekt ,,Nowoczesna pomoc społeczna w Dąbrowie Górniczej”. Projekt zakłada wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych. Celem Projektu jest poprawa obsługi osób zgłaszających się do Ośrodka poprzez zmianę organizacji jego pracy, obejmującą wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetentnej kadry. Działania w projekcie przewidują głównie zmianę organizacji pracy pracowników socjalnych Ośrodka i jego struktury organizacyjnej. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 889 719,52 zł.
przełącznik slajdów
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej.
Zapraszamy do naszej siedziby przy Al. Piłsudskiego 2 (dawny budynek PEC).
przełącznik slajdów
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Dbamy o zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych każdego człowieka i każdej rodziny.
Pomagamy w usamodzielnieniu życiowym, w rozwoju aktywności zawodowej, a także przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu.
przełącznik slajdów
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Komunikaty

 • 2019-09-11
  Jak założyć profil zaufany? http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/film-informacyjny-jak-zalozyc-profil-zaufany/...
  czytaj cały komunikat: Uwaga Moduł II – pilotażowy program „Aktywny samorząd”
 • 2019-09-09
  Informujemy, iż dostępne są nowe druki wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II. Wnioski wraz z załącznikami można składać w Dziale ds. Rehabilitacji Społecznej lub za pośrednictwem systemu......
  czytaj cały komunikat: UWAGA Studenci – MODUŁ II
 • 2019-09-02
  Informujemy, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do projektu SOW – „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON”. W związku z powyższym istnieje możliwość składania wniosków w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON......
  czytaj cały komunikat: UWAGA STUDENCI – MODUŁ II
 • 2019-09-02
  Informujemy, iż dostępny jest nowy regulamin-rozpatrywania-wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w 2019 roku....
  czytaj cały komunikat: KOMUNIKAT

Aktualności

 • obraz dla wpisu: „Dzień Tolerancji”
  „Dzień Tolerancji”
  2019-09-13
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej informuje, iż w dniu 6.09.2019 r. uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej w ramach projektu ,,Integra III …” wraz z pracownikami socjalnymi uczestniczyli w ,,Dniu Tolerancji”, który został zorganizowany przez Stowarzyszenie......
  czytaj cały wpis: „Dzień Tolerancji”
 • obraz dla wpisu: Uwaga Moduł II – pilotażowy program „Aktywny samorząd”
  Uwaga Moduł II – pilotażowy program „Aktywny samorząd”
  2019-09-11
  Jak założyć profil zaufany? http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/film-informacyjny-jak-zalozyc-profil-zaufany/...
  czytaj cały wpis: Uwaga Moduł II – pilotażowy program „Aktywny samorząd”
 • obraz dla wpisu: Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe
  Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe
  2019-09-10
  DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZAPRASZA DO UDZIAŁU w szkoleniu dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej. Szczegółowych informacji na temat rodzinnej opieki zastępczej, warunków, jakie zobowiązani są spełniać kandydaci na rodzinę zastępczą......
  czytaj cały wpis: Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe

Sekcja Logotypów