A A A
Jak uzyskać świadczenia wychowawcze 500+?
Sprawdź, czy możesz ubiegać się o świadczenia w ramach programu Rodzina 500+, a także dowiedz się jakich niezbędnych formalności należy dopełnić.
przełącznik slajdów
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Dbamy o zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych każdego człowieka i każdej rodziny.
Pomagamy w usamodzielnieniu życiowym, w rozwoju aktywności zawodowej, a także przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu.
przełącznik slajdów
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej.
Zapraszamy do naszej siedziby przy Al. Piłsudskiego 2 (dawny budynek PEC).
przełącznik slajdów
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
INTEGRA II
Projekt „INTEGRA II – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w ramach osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy
przełącznik slajdów
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Komunikaty

Aktualności

 • obraz dla wpisu: WYCIECZKA GRUPY PAL DO SUCHEJ BESKIDZKIEJ
  WYCIECZKA GRUPY PAL DO SUCHEJ BESKIDZKIEJ
  2017-10-19
  Grupa Palowiczów w miesiącu październiku 2017 r. z własnej inicjatywy brała udział w 48 Górskim Rajdzie Zagłębiaków organizowanym przez PTTK Dąbrowa Górnicza, którego są członkami. Podczas jednodniowej wycieczki do Suchej Beskidzkiej Palowicze mieli okazję zwiedzić......
  czytaj cały wpis: WYCIECZKA GRUPY PAL DO SUCHEJ BESKIDZKIEJ
 • Warsztaty rodzin zastępczych „Wypalenie zawodowe i trudności wychowawcze”
  2017-10-16
  W dniach 13.10.2017 r. – 15.10.2017 r. odbył się wyjazd rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych do Duszników – Zdrój, na którym przeprowadzono warsztaty „Wypalenie zawodowe i trudności wychowawcze”. Każda osoba uczestnicząca w zajęciach otrzymała zaświadczenie potwierdzające ukończenie......
  czytaj cały wpis: Warsztaty rodzin zastępczych „Wypalenie zawodowe i trudności wychowawcze”
 • Informacja o legitymacjach
  2017-10-09
  INFORMACJA O LEGITYMACJACH Z dniem 1 sierpnia 2017 r. na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2046, ze zmianami), zmianie uległy zasady przyznawania i wydawania......
  czytaj cały wpis: Informacja o legitymacjach

Sekcja Logotypów