A A A
Jak uzyskać świadczenia wychowawcze 500+?
Sprawdź, czy możesz ubiegać się o świadczenia w ramach programu Rodzina 500+, a także dowiedz się jakich niezbędnych formalności należy dopełnić.
przełącznik slajdów
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Dbamy o zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych każdego człowieka i każdej rodziny.
Pomagamy w usamodzielnieniu życiowym, w rozwoju aktywności zawodowej, a także przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu.
przełącznik slajdów
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej.
Zapraszamy do naszej siedziby przy Al. Piłsudskiego 2 (dawny budynek PEC).
przełącznik slajdów
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
INTEGRA II
Projekt „INTEGRA II – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w ramach osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy
przełącznik slajdów
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Komunikaty

Aktualności

 • obraz dla wpisu: Działania integracyjne w „INTEGRA II…”
  Działania integracyjne w „INTEGRA II…”
  2016-08-30
  W dniu 26.08.2016r. zrealizowana została wycieczka do ZOO w Chorzowie dla uczestników projektu „INTEGRA II – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej”, którzy ukończyli pierwszą edycję PAI. Organizatorem wycieczki......
  czytaj cały wpis: Działania integracyjne w „INTEGRA II…”
 • Przeciętne wynagrodzenie za II kwartał 2016
  2016-08-25
  Informujemy osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON, że zmieniło się przeciętne wynagrodzenie, które od dnia 01.09.2016 r. wynosi: 4 019,08 zł...
  czytaj cały wpis: Przeciętne wynagrodzenie za II kwartał 2016
 • obraz dla wpisu: PILOTAŻOWY PROGRAM FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON
  PILOTAŻOWY PROGRAM FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON
  2016-08-25
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej, informuje, iż do dnia 30.08.2016 r.  w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – moduł I – przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON....
  czytaj cały wpis: PILOTAŻOWY PROGRAM FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON

Sekcja Logotypów