Drukuj

Dyrektor MOPS - Agata Róg

I Zastępca Dyrektora - Patrycja Kurzydło

II Zastępca Dyrektora - Jolanta Polit

Sekretariat: (32) 262 40 40 e-mail sekretariat@mops.com.pl

 

Dyrektorowi podlegają

 • I Zastępca Dyrektora - Patrycja Kurzydło
 • II Zastępca Dyrektora - Jolanta Polit
 • Główny Księgowy - Beata Kowalik
 • Dział Kadr, Płac i Organizacji - Magdalena Turska
 • Dział ds. Rehabilitacji Społecznej - Beata Nowicka
 • Zespół Radców Prawnych – Maciej Baranowski, Andrzej Wołowiec
 • Stanowisko ds. BHP - Łukasz Chanak
 • Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej - 
 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - Barbara Makola
 • Inspektor Ochrony Danych - Łukasz Stuglik
 • Zastępca Inspektora Ochrony Danych - Malwina Skóra
 • Zespół Informatyków - Bartłomiej Rydzy
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej - Monika Jagodzińska - Dudek
 • Dział Opieki nad Dzieckiem i Rodziną - Agnieszka Zaremba

I Zastępca Dyrektora  - Patrycja Kurzydło - podlegają

 • Dział Realizacji Świadczeń - Irena Semeniuk - Szopa
 • Dział Świadczeń Rodzinnych - Danuta Romańska
 • Dział Pomocy Osobom Uprawnionym do Alimentów - Edward Bober
 • Dział Administracji i Obsługi - Malwina Skóra

II Zastępca Dyrektora - Jolanta Polit - podlegają

 • Dział Aktywizacji Zawodowej i Komunikacji Społecznej wraz z Klubem Integracji Społecznej - Dagmara Szymańska-Ciaś
 • Dział ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych wraz z Zespołem Usług - Agnieszka Chojecka-Adamik
 • Dział Pomocy Środowiskowej - Ewelina Marcinkowska
  • Stanowisko ds. Pierwszego Kontaktu MOPS Al. Piłsudskiego 2,  I piętro, pok. 111 tel. 571 332 281 Rodzaj wsparcia: Udzielanie informacji, kierowanie do właściwego Zespołu, wydawanie skierowań do odbioru żywności FEAD osobom uprawnionym.
  • Zespół ds. Świadczeń Przyznawanych Decyzją nr 1 MOPS ul. Wyszyńskiego 1, II piętro, pok. 2, 3, 4, 8, 10, 11 Jolanta Machaj, tel. 571 332 260 Rodzaj wsparcia: Pomoc finansowa, wydawanie skierowań do odbioru żywności FEAD.
  • Zespół ds. Świadczeń Przyznawanych Decyzją nr 2 MOPS ul. Chemiczna 2 MOPS ul. Obrońców Pokoju 7 MOPS ul. Przedziałowa 1 MOPS ul. Wyszyńskiego 1, piętro II, pok. 5 Ewa Szczepara, tel.571 332 275 Rodzaj wsparcia: Pomoc finansowa, wydawanie skierowań do odbioru żywności FEAD.
  • Zespół ds. Pracy Socjalnej MOPS Al. Piłsudskiego 2, piętro I, pok. 107, 108, 109, 110, 111, Magdalena Zielińska, tel. 571 332 316 Rodzaj wsparcia: Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób  i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca socjalna prowadzona jest niezależnie od dochodu.
  • Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej MOPS Al. Piłsudskiego 2, III piętro, pok. 307, 308, 309, 310, 311, 312 Izabela Walotek, tel. 571 332 334 Rodzaj wsparcia: Realizacja zadań wynikających z ustawy  o przeciwdziałaniu przemocy domowej, Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej, świadczenie pracy socjalnej na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą domową.
  • Zespół ds. Asysty MOPS Al. Piłsudskiego 2, I piętro, pok. 112 tel. 572 703 002 Rodzaj wsparcia: Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w szczególności w opiece i wychowywaniu dziecka oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego.
  • Zespół ds. Bezdomności MOPS Al. Piłsudskiego 2, III piętro, pok. 313, 314 MOPS ul. Łączna 31 Sylwia Maciejowska, tel. 571 332 391  Rodzaj wsparcia: Schronienie, pomoc finansowa, praca socjalna na rzecz osób bezdomnych.

Główny Księgowy - Beata Kowalik - podlega

 • Dział Finansowo-Księgowy - Aneta Stachura