Drukuj

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej działa w oparciu o następujące regulacje prawne:

Uchwała Nr XI/58/90 Miejskiej Rady Narodowej w Dąbrowie Górniczej z dnia 1 marca 1990r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Regulacje wewnętrzne: