Drukuj

                                                                   WZORY WNIOSKÓW NA ROK 2023

SPORT, KULTURA, REKREACJA, TURYSTYKA

wniosek-o-dofinansowanie-ze-srodkow-panstwowego-funduszu-rehabilitacji-osob-niepelnosprawnych-sportu-kultury-rekreacji-turystyki-osob-niepelnosprawnych

informacje

lista załączników

załącznik nr 1 - kosztorys

 

TURNUSY REHABILITACYJNE

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

dodatkowe oświadczenia

zaświadczenie lekarskie

lista załączników

obowiązek informacyjny dla Wnioskodawcy

W przypadku składania wniosków przez Pełnomocnika należy dołączyć:

obowiązek informacyjny dla Pełnomocnika

ART 14 - Wnioskodawca

W przypadku otrzymania dofinansowania należy dołączyć:

Dokumenty dla MOPS

informacja o wyborze turnusu

Dokumenty dla organizatora turnusu

oświadczenie organizatora turnusu

informacja o stanie zdrowia

 

PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

dodatkowe oświadczenia

zgoda na przelanie środków i przetwarzanie danych osobowych

obowiązek informacyjny do zgody na przelanie środków

lista załączników

obowiązek informacyjny dla Wnioskodawcy

W przypadku składania wniosków przez Pełnomocnika należy dołączyć:

obowiązek informacyjny dla Pełnomocnika

ART 14 - Wnioskodawca

 

ZAOPATRZENIE W SPRZĘT REHABILITACYJNY

wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

zaświadczenie lekarskie

dodatkowe oświadczenia

obowiązek informacyjny dla Wnioskodawcy

lista załączników

W przypadku składania wniosków przez Pełnomocnika należy dołączyć:

Obowiązek informacyjny dla Pełnomocnika

ART 14 - Wnioskodawca

 

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

zaświadczenie lekarskie

dodatkowe oświadczenia

lista załączników

zgoda właściciela lokalu_budynku mieszkalnego

Obowiązek informacyjny dla Wnioskodawcy

W przypadku składania wniosków przez Pełnomocnika należy dołączyć:

Obowiązek informacyjny dla Pełnomocnika

ART 14 – Wnioskodawca

 

LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do likwidacji barier w komunikowaniu się

zaświadczenie lekarskie

dodatkowe oświadczenie

lista załączników

obowiązek informacyjny dla Wnioskodawcy

W przypadku składania wniosków przez Pełnomocnika należy dołączyć:

Obowiązek informacyjny dla Pełnomocnika

ART 14 - Wnioskodawca

 

LIKWIDACJA BARIER TECHNICZNYCH