nowe logo PFRON           


                                                                           


 

 

WZORY WNIOSKÓW NA ROK 2024

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy:

I. Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej reprezentowany przez Dyrektora MOPS z siedzibą w Dąbrowie Górniczej,
przy Alei Józefa Piłsudskiego 2.

II. Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej jest Pan Łukasz Stuglik. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
e-mail: iodo@mops.com.pl

 

Sport, Kultura, Rekreacja, Turystyka

wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

informacje

lista załączników

załącznik nr 1 - kosztorys

                                                                                                                                                                                             

Turnusy rehabilitacyjne

wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

dodatkowe oświadczenia

zaświadczenie lekarskie

lista załączników

W przypadku składania wniosków przez Pełnomocnika należy dołączyć:

art 14 - Wnioskodawca

W przypadku otrzymania dofinansowania należy dołączyć:

Dokumenty dla MOPS

informacja o wyborze turnusu

Dokumenty dla organizatora turnusu

oświadczenie organizatora turnusu

informacja o stanie zdrowia

 

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych

dodatkowe oświadczenia

zgoda na przelanie środków i na przetwarzanie danych

obowiązek informacyjny do zgody na przelanie środków

lista załączników

W przypadku składania wniosków przez Pełnomocnika należy dołączyć:

art 14 - Wnioskodawca


Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny

wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

zaświadczenie lekarskie

dodatkowe oświadczenia

lista załączników

W przypadku składania wniosków przez Pełnomocnika należy dołączyć:

art 14 - Wnioskodawca

 

Likwidacja barier architektonicznych

wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do likwidacji barier architektonicznych

zaświadczenie lekarskie

dodatkowe oświadczenia

zgoda właściciela lokalu budynku mieszkalnego

lista załączników

W przypadku składania wniosków przez Pełnomocnika należy dołączyć:

art 14 - Wnioskodawca

 

Likwidacja barier w komunikowaniu się

wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do likwidacji barier w komunikowaniu się

zaświadczenie lekarskie

dodatkowe oświadczenia

lista załączników

W przypadku składania wniosków przez Pełnomocnika należy dołączyć:

art 14 - Wnioskodawca

 

Likwidacja barier technicznych

wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do likwidacji barier technicznych

zaświadczenie lekarskie

dodatkowe oświadczenia

lista załączników

W przypadku składania wniosków przez Pełnomocnika należy dołączyć:

art 14 - Wnioskodawca

 

Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika

wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika

dodatkowe oświadczenia

lista załączników

W przypadku składania wniosków przez Pełnomocnika należy dołączyć:

art 14 - Wnioskodawca

 

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny - instytucje

wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - instytucje

formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis rozporządzenie KE nr 1407 2013 (obowiązuje od dnia 15112014)

lista załączników