nowe logo PFRON           


                                                                           


 

 

WZORY WNIOSKÓW NA ROK 2023

 

SPORT, KULTURA, REKREACJA, TURYSTYKA

wniosek-o-dofinansowanie-ze-srodkow-panstwowego-funduszu-rehabilitacji-osob-niepelnosprawnych-sportu-kultury-rekreacji-turystyki-osob-niepelnosprawnych

informacje

lista załączników

załącznik nr 1 - kosztorys

                                                                                                                                                                                                                             

TURNUSY REHABILITACYJNE

wniosek-o-dofinansowanie-ze-srodkow-panstwowego-funduszu-rehabilitacji-osob-niepelnosprawnych-uczestnictwa-w-turnusie-rehabilitacyjnym

obowiązek informacyjny dla Wnioskodawcy

dodatkowe oświadczenia

zaświadczenie lekarskie

lista załączników

W przypadku składania wniosków przez Pełnomocnika należy dołączyć:

obowiązek informacyjny dla Pełnomocnika

ART 14 – Wnioskodawca

 

W przypadku otrzymania dofinansowania należy dołączyć:

Dokumenty dla MOPS

informacja o wyborze turnusu

Dokumenty dla organizatora turnusu

oświadczenie organizatora turnusu

informacja o stanie zdrowia

 

PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

wniosek-o-dofinansowanie-ze-srodkow-panstwowego-funduszu-rehabilitacji-osob-niepeplnosprawnych-zaopatrzenia-w-przedmioty-ortopedyczne-i-srodki-pomocnicze-dla-osob-niepelnosprawnych

dodatkowe oświadczenia

zgoda na przelanie środków i na przetwarzanie danych

obowiązek informacyjny do zgody na przelanie środków

obowiązek informacyjny dla Wnioskodawcy

lista załączników

W przypadku składania wniosków przez Pełnomocnika należy dołączyć:

obowiązek informacyjny dla Pełnomocnika

ART 14 – Wnioskodawca

 

ZAOPATRZENIE W SPRZĘT REHABILITACYJNY

wniosek-o-dofinansowanie-ze-srodków-panstwowego-funduszu-rehabilitacji-osob-niepelnosprawnych-zakupu-sprzetu-rehabilitacyjnego

zaświadczenie lekarskie

obowiązek informacyjny dla Wnioskodawcy

dodatkowe oświadczenia

lista załączników

W przypadku składania wniosków przez Pełnomocnika należy dołączyć:

obowiązek informacyjny dla Pełnomocnika

ART 14 – Wnioskodawca

 

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

wniosek-o-dofinansowanie-ze-srodkow-panstwowego-funduszu-rehabilitacji-osob-niepelnosprawnych-do-likwidacji-barier-architektonicznych

zaświadczenie lekarskie

dodatkowe oświadczenia

obowiązek informacyjny dla Wnioskodawcy

zgoda właściciela lokalu_budynku mieszkalnego

lista załączników

W przypadku składania wniosków przez Pełnomocnika należy dołączyć:

obowiązek informacyjny dla Pełnomocnika

ART 14 – Wnioskodawca

 

LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ

wniosek-o-dofinansowanie-ze-srodkow-panstwowego-funduszu-rehabilitacji-osob-niepelnosprawnych-do-likwidacji-barier-w-komunikowaniu-się

zaświadczenie lekarskie

dodatkowe oświadczenia

obowiązek informacyjny dla Wnioskodawcy

lista załączników

W przypadku składania wniosków przez Pełnomocnika należy dołączyć:

Obowiązek informacyjny dla Pełnomocnika

ART 14 – Wnioskodawca

 

LIKWIDACJA BARIER TECHNICZNYCH

wniosek-o-dofinansowanie-ze-srodkow-panstwowego-funduszu-rehabilitacji-osob-niepelnosprawnych-do-likwidacji-barier-technicznych

zaświadczenie lekarskie

dodatkowe oświadczenia

obowiązek informacyjny dla Wnioskodawcy

lista załączników

W przypadku składania wniosków przez Pełnomocnika należy dołączyć:

Obowiązek informacyjny dla Pełnomocnika

ART 14 – Wnioskodawca

 

DOFINANSOWANIE USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA – PRZEWODNIKA

wniosek-o-dofinansowanie-ze-srodkow-panstwowego-funduszu-rehabilitacji-osob-niepelnosprawnych-uslug-tlumacza-jezyka-migowego-lub-tlumacza-przewodnika

dodatkowe oświadczenia

obowiązek informacyjny dla Wnioskodawcy

lista załączników

W przypadku składania wniosków przez Pełnomocnika należy dołączyć:

Obowiązek informacyjny dla Pełnomocnika

ART 14 – Wnioskodawca