Z kim się kontaktować?
Dział ds. Rehabilitacji Społecznej

Godziny przyjmowania interesantów

poniedziałek w godz. 7.00 – 15.00
wtorek w godz. 7.00 – 15.00
środa w godz. 7.00 – 15.00
czwartek w godz. 7.00 – 17.00
piątek w godz. 7.00 – 15.00

Realizowane zadania

z zakresu rehabilitacji społecznej:

turnusy rehabilitacyjne

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

sprzęt rehabilitacyjny

likwidacja barier architektonicznych

likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych

usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika

sport, kultura, rekreacja i turystyka

warsztat terapii zajęciowej

Informujemy, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do projektu SOW – „System obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON”.

W związku z powyższym istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie dla osób z niepełnosprawnością w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON – SOW w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP.

Jak założyć profil zaufany?

Link do materiału na portalu SOW

WSPARCIE PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Głównym zadaniem pracownika socjalnego jest udzielenie informacji i porad osobom niepełnosprawnym i ich rodzicom, a także instytucjom pracującym wśród i na rzecz osób niepełnosprawnych.

Informacje można uzyskać bezpłatnie w zakresie:

1. podstawowych uprawnień i ulg przysługującym osobom niepełnosprawnym,

2. informacji dotyczących możliwości uzyskania pomocy z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

3. informacji z zakresu pomocy społecznej,

4. informacji o podstawowych regulacjach prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych,

5. informacje o placówkach, organizacjach pozarządowych i instytucjach państwowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Z pomocy mogą korzystać:

1. osoby niepełnosprawne i ich prawni opiekunowie,

2. renciści, emeryci, osoby przewlekle chore,

3. inne osoby zainteresowane problemem niepełnosprawności.

 

Informacje można uzyskać:
osobiście w siedzibie: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Aleja Józefa Piłsudskiego 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza
parter, pokój 032

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.30
lub
pod numerem telefonu 571-332-333