Dział Świadczeń Rodzinnych  realizuje zadania w zakresie przyznawania wypłacania:

zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania

zasiłku pielęgnacyjnego

świadczenia pielęgnacyjnego

specjalnego zasiłku opiekuńczego

zasiłku dla opiekuna

jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

świadczenia wychowawczego

jednorazowego świadczenia z tyt. urodzenia się dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstało w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub podczas porodu

Przyjmowanie interesantów w powyższych sprawach odbywa się w pokoju nr 214 piętro II w następujących dniach i godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa od 9:00 – 13:00

czwartek od 9:00 do 16:30

piątek – nieczynne dla klientów (dzień wewnętrzny)