Informujemy osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON, że zmieniło się przeciętne wynagrodzenie, które od dnia 01.03.2021 r. wynosi: 5 457,98zł

DOTYCZY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przeciętne wynagrodzenie za IV kwartał 2021 r. obowiązujące od dnia 01.03.2021 r. do dnia 31.05.2021 r. wynosi:  5 457,98 zł

wspólne gospodarstwo domowe 50% przeciętnego wynagrodzenia 2 728,99 zł
osoba samotna 65% przeciętnego wynagrodzenia 3 547,69 zł
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłoszone przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53 z późn. zm.)

 

Informujemy osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON, że zmieniło się przeciętne wynagrodzenie, które od dnia 01.09.2020 r. wynosi: 5 024,48 zł

DOTYCZY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przeciętne wynagrodzenie za II kwartał 2020 r. obowiązujące od dnia 01.09.2020 r. do dnia 30.11.2020 r. wynosi:  5 024,48 zł

wspólne gospodarstwo domowe 50% przeciętnego wynagrodzenia 2 512,24 zł
osoba samotna 65% przeciętnego wynagrodzenia 3 265,91 zł
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłoszone przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53 z późn. zm.)

Informujemy osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON, że zmieniło się przeciętne wynagrodzenie, które od dnia 01.06.2020 r. wynosi: 5 331,47 zł

DOTYCZY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przeciętne wynagrodzenie za I kwartał 2020 r. obowiązujące od dnia 01.06.2020 r. do dnia 31.08.2020 r. wynosi:  5 331,47 zł

wspólne gospodarstwo domowe 50% przeciętnego wynagrodzenia 2 665,74 zł
osoba samotna 65% przeciętnego wynagrodzenia 3 465,46 zł
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłoszone przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53 z późn. zm.)

Informujemy osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON, że zmieniło się przeciętne wynagrodzenie, które od dnia 01.03.2020 r. wynosi: 5 198,58 zł

DOTYCZY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przeciętne wynagrodzenie za IV kwartał 2019 r. obowiązujące od dnia 01.03.2020 r. do dnia 31.05.2020 r. wynosi:  5 198,58 zł

wspólne gospodarstwo domowe 50% przeciętnego wynagrodzenia 2 599,29 zł
osoba samotna 65% przeciętnego wynagrodzenia 3 379,08 zł
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłoszone przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53 z późn. zm.)

Informujemy osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON, że zmieniło się przeciętne wynagrodzenie, które od dnia 01.12.2019 r. wynosi: 4 931,59 zł

DOTYCZY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przeciętne wynagrodzenie za III kwartał 2019 r. obowiązujące od dnia 01.12.2019 r. do dnia 29.02.2020 r. wynosi:  4 931,59 zł

wspólne gospodarstwo domowe 50% przeciętnego wynagrodzenia 2 465,80 zł
osoba samotna 65% przeciętnego wynagrodzenia 3 205,53 zł
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłoszone przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 z późn. zm.)

 

PRZYDATNE LINKI

www.niepelnosprawni.gov.pl – Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

www.mpips.gov.pl – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

www.pfron.org.pl – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

www.glusi.pl – portal dla osób niedosłyszących i niesłyszących

www.niepelnosprawni.info – portal dla osób niepełnosprawnych

www.ipon.pl – internetowy portal osób niepełnosprawnych

https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy - Centralna Baza Danych Ośrodków i Organizatorów Turnusów dla Osób Niepełnosprawnych

www.nfz-katowice.pl/ – Narodowy Fundusz Zdrowia

 

SPOŁECZNY KOORDYNATOR DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PANI mgr BARBARA TOMETCZAK

PEŁNI DYŻUR:

W KAŻDĄ ŚRODĘ W GODZINACH OD 9ºº DO 12ºº

W SIEDZIBIE CENTRUM AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ,

DĄBROWA GÓRNICZA, UL. SIENKIEWICZA 6A, POKÓJ NR 12.

 

Informacje można uzyskać po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu spotkania pod nr tel. 506 857 675