Informujemy osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON, że zmieniło się przeciętne wynagrodzenie, które od dnia 01.03.2024 r. wynosi: 7 540,36 zł

Dotyczy Osób Niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeciętne wynagrodzenie za IV kwartał 2023 r. obowiązujące od dnia 01.03.2024 r. do dnia 31.05.2024 r. wynosi: 7 540,36 zł

wspólne gospodarstwo domowe 50% przeciętnego wynagrodzenia 3 770,18 zł
osoba samotna 65% przeciętnego wynagrodzenia 4 901,23 zł
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłoszone przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251).

PRZYDATNE LINKI

Biuro Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

portal dla osób niedosłyszących i niesłyszących

portal dla osób niepełnosprawnych

internetowy portal osób niepełnosprawnych

Centralna  Baza Danych Ośrodków i Organizatorów Turnusów dla Osób Niepełnosprawnych

Narodowy Fundusz Zdrowia

 

Społeczny Koordynator ds. Osób Niepełnosprawnych

Pani mgr Barbara Tometczak

Pełni dyżur:

w każdą środę w godzinach od 9ºº do 12ºº

w siedzicie Centrum Aktywności Obywatelskiej 

Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza 6A, pokój nr 12.

Informacje można uzyskać po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu spotkania pod nr tel. 506 857 675