Informujemy osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON, że zmieniło się przeciętne wynagrodzenie, które od dnia 01.09.2021 r. wynosi: 5 504,52 zł

DOTYCZY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH przeciętne wynagrodzenie za II kwartał 2021 r. obowiązujące od dnia 01.09.2021 r. do dnia 30.11.2021 r. wynosi:  5 504,52 zł

wspólne gospodarstwo domowe 50% przeciętnego wynagrodzenia 2 752,26 zł
osoba samotna 65% przeciętnego wynagrodzenia 3 577,94 zł
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłoszone przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291 ze zm.)

PRZYDATNE LINKI

Biuro Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

portal dla osób niedosłyszących i niesłyszących

portal dla osób niepełnosprawnych

internetowy portal osób niepełnosprawnych

Centralna  Baza Danych Ośrodków i Organizatorów Turnusów dla Osób Niepełnosprawnych

Narodowy Fundusz Zdrowia

 

SPOŁECZNY KOORDYNATOR DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PANI mgr BARBARA TOMETCZAK

PEŁNI DYŻUR:

W KAŻDĄ ŚRODĘ W GODZINACH OD 9ºº DO 12ºº

W SIEDZIBIE CENTRUM AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ,

DĄBROWA GÓRNICZA, UL. SIENKIEWICZA 6A, POKÓJ NR 12.

 

Informacje można uzyskać po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu spotkania pod nr tel. 506 857 675