ZASADY

Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie

KIERUNKI

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu "Aktywny samorząd" w 2024 roku

PROGRAM 

"Aktywny samorząd" - treść programu

REGULAMIN ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

Zarządzenie nr DKPiO.021.1.8.2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26.02.2024 r.

Zarządzenie nr DKPiO.021.1.8.2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26.02.2024 r. - scan oryginału Zarządzenia

Wzory formularzy stosowanych w ramach obszaru C-3 i C-4

 

Wnioski 2024

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy:

I. Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej reprezentowany przez Dyrektora MOPS z siedzibą w Dąbrowie Górniczej,
przy Alei Józefa Piłsudskiego 2.

II. Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej jest Pan Łukasz Stuglik. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
e-mail: iodo@mops.com.pl

 

Prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku w ramach programu "Aktywny samorząd"

Pełnomocnictwo notarialne

Dochód

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczna i zawodową:

W przypadku składania wniosków przez Pełnomocnika należy dołączyć:

Obowiązek informacyjny dla Pełnomocnika

art 14 - Wnioskodawca

Obszar A - likwidacja bariery transportowej

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu - ruch

wniosek A-1

lista załączników A-1

załącznik nr 1 - oświadczenie Wnioskodawcy

załącznik nr 2 - zaświadczenie lekarskie

obowiązek informacyjny dla Wnioskodawcy

Zadanie 2, Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

wniosek A-2 i A-3

lista załączników A-2, A-3

załącznik nr 1 - oświadczenie Wnioskodawcy

załącznik nr 2 - zaświadczenie lekarskie - ruch

obowiązek informacyjny dla Wnioskodawcy

Zadania 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu - słuch

Wniosek A-4

lista załączników A-4

załącznik nr 1 - oświadczenie Wnioskodawcy

załącznik nr 2 - zaświadczenie lekarskie - słuch

obowiązek informacyjny dla Wnioskodawcy

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1, Zadanie 3, Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

wniosek B-1, B-3, B-4

lista załączników B-1, B-3, B-4

załącznik nr 1 - oświadczenie Wnioskodawcy

załącznik nr 2a - dot. B-1 - zaświadczenie lekarskie - kończyny górne

załącznik nr 2b - dot. B-1 - zaświadczenie lekarskie - wzrok

załącznik nr 2c - dot. B-3 - zaświadczenie lekarskie - wzrok

załącznik nr 2d - dot. B-4 - zaświadczenie lekarskie - słuch

obowiązek informacyjny dla Wnioskodawcy

Ważne! Instrukcja wypełniania zaświadczeń lekarskich przez okulistę

Zadania 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

wniosek B-2

lista załączników

załącznik nr 1 - oświadczenie Wnioskodawcy

obowiązek informacyjny dla Wnioskodawcy

Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego

wniosek B-5

lista załączników

załącznik nr 1 - oświadczenie Wnioskodawcy

obowiązek informacyjny dla Wnioskodawcy

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się

Zadnie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

wniosek C-1

lista załączników C-1

załącznik nr 1 - oświadczenie Wnioskodawcy

załącznik nr 2 - zaświadczenie lekarskie

załącznik nr 3 - informacje uzupełniające

obowiązek informacyjny dla Wnioskodawcy

Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

wniosek C-2

lista załączników

załącznik nr 1 - oświadczenie Wnioskodawcy

obowiązek informacyjny dla Wnioskodawcy

Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

wniosek C-3

lista załączników C-3

załącznik nr 1 - oświadczenie Wnioskodawcy

załącznik nr 2 - zaświadczenie lekarskie

obowiązek informacyjny dla Wnioskodawcy

Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

wniosek C-4

lista załączników C-4

załącznik nr 1 - oświadczenie Wnioskodawcy

załącznik nr 2 - zaświadczenie lekarskie

obowiązek informacyjny dla Wnioskodawcy

Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

wniosek C-5

lista załączników

załącznik nr 1 - oświadczenie Wnioskodawcy

załącznik nr 2 - zaświadczenie lekarskie

obowiązek informacyjny dla Wnioskodawcy

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

wniosek D

lista załączników D

załącznik nr 1 - oświadczenie Wnioskodawcy

obowiązek informacyjny dla Wnioskodawców

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

wniosek M-II

lista załączników M-II

załącznik nr 1 - zaświadczenie uczelnia

załącznik nr 2 - oświadczenie Wnioskodawcy

obowiązek informacyjny dla Wnioskodawcy

W przypadku składania wniosków przez Pełnomocnika należy dołączyć:

art 14 - Wnioskodawca

obowiązek informacyjny dla Pełnomocnika