Kobietom i ich dzieciom, których bezpieczeństwo zdrowia bądź życia zostało zagrożone w związku z doświadczeniem trudnej sytuacji kryzysowej lub w wyniku doświadczania przemocy w rodzinie udzielana jest pomoc w formie schronienia w mieszkaniu interwencyjnym.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej dysponuje 16 miejscami mieszkalnymi, ze wspólnymi kuchniami, łazienkami i świetlicą. Ośrodek nie zapewnia wyżywienia, odzieży, środków czystości i higieny osobistej. Jest przeznaczony dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej – kobiet lub matek wraz z dziećmi.

Schronienie dla kobiet i ich dzieci będących w sytuacji kryzysowej może trwać do 3 miesięcy.