Drukuj


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej przyjmuje wnioski o zakup węgla na preferencyjnych warunkach. Można je składać elektronicznie oraz osobiście - w siedzibie głównej i punktach terenowych.
Węgiel będzie można kupić na składzie działającym jako Kwalifikowany Dostawca Węgla Polskiej Grupy Górniczej, przy ul. Szymanowskiego 93 w Sosnowcu. Cena 1 tony wyniesie 1800 zł i za tę kwotę będzie można nabyć maksymalnie 3 tony węgla: 1,5 tony do końca 2022 r. i 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r. Zakup każdej transzy będzie wymagać złożenia odrębnego wniosku.
Wnioski mogą składać osoby, które w zgłoszeniu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jako źródło ogrzewania podały węgiel, a także ubiegały się o wypłatę dodatku węglowego. Złożone wnioski będą weryfikowane, a mieszkaniec zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu.
Informację o terminie odbioru węgla mieszkaniec otrzyma bezpośrednio z punkty dystrybucji, gdzie będzie również dokonywał opłaty za opał.
Transport zakupionego węgla leży po stronie mieszkańca nabywającego opał.
Wnioski można składać:
Elektronicznie:
• ePUAP: /MOPSDG/skrytka (wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (e-dowód)
Osobiście:
w siedzibie MOPS przy ul. Piłsudskiego 2 (tylko wnioski wrzucane do urny przy wejściu do budynku), kontakt telefoniczny 571 332 316,
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00, a w czwartki od 7.00 do 17.00
w punktach terenowych pracowników socjalnych:
• ul. Wyszyńskiego 1 (Centrum), kontakt telefoniczny 571 332 260,
od poniedziałku do piątku od 7.30 do 14.30, a w czwartki od 7.30 do 16.30
• ul. Chemiczna 2 (Ząbkowice), kontakt telefoniczny 571 332 275,
od poniedziałku do czwartku od 7.30 do 14.30, a w piątki od 7.30 do 10.00
• ul. Przedziałowa 1 (Łosień), kontakt telefoniczny 571 332 275,
poniedziałek, środa, piątek od 7.30 do 10.00,
we wtorek i czwartek od 12.00 do 14.30
• ul. Obrońców Pokoju 7 (Strzemieszyce), kontakt telefoniczny 571 332 275, poniedziałek, środa, piątek od 7.30 do 10.00,
a we wtorek i czwartek od 12.00 do 14.30
Do dyspozycji mieszkańców będą dwa rodzaje węgla: frakcja orzech/kostka, frakcja ekogroszek / groszek.
Możliwość zakupu będzie uzależniona od dostaw z Polskiej Grupy Górniczej.

Wniosek o zakup preferencyjny węgla