Drukuj

Logo EFS 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej realizuje projekt „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - DĄBROWA GÓRNICZA - MIASTO NA PRAWACH POWIATU”.

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny dedykowanych indywidualnym potrzebom, z uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej.

Przewidywanym efektem działań w ramach projektu będzie zwiększenie poczucia własnej wartości, zasobów i umiejętności uczestników projektu, co w konsekwencji pozytywnie wpłynie na jakość funkcjonowania ww. w społeczeństwie i środowisku lokalnym.

W ramach projektu oferowane będzie m. in.:

  • poradnictwo psychologiczne oraz specjalistyczne;

  • warsztaty, grupy wsparcia;

  • wsparcie językowe;

  • praca socjalna;

  • działania integracyjne (wycieczka wyjazdowa, piknik wiosenny).

Całkowita wartość projektu: 170 000,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 144 500,00 zł