Pierwsze dąbrowskie szkoły, przedszkola i organizacje pozarządowe otrzymały już wsparcie osób wykonujących na ich rzecz prace społecznie użyteczne w wymiarze 40 godzin w miesiącu.

Tymczasowymi pracownikami stają się bezrobotni mieszkańcy miasta, korzystający z pomocy tut. MOPS-u, którzy w ten sposób otrzymują dodatkowe wsparcie finansowe oraz zdobywają doświadczenie i kompetencje zawodowe.

Program jest realizowany w ramach Klubu Integracji Społecznej, mającego swą nową siedzibę przy ulicy Łącznej 31 w Dąbrowie Górniczej.

Wszystkich chętnych do udziału w pracach społecznie użytecznych zapraszamy do kontaktu z pracownikiem socjalnym w siedzibie KIS lub pod numerem telefonu: 571-332-364.