Drukuj

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również emeryci i renciści , mają możliwość złożenia wniosku o przyznanie  pomocy materialnej w formie świadczenia pieniężnego w okresie jesienno-zimowym, wraz z obowiązkiem informacyjnym w terminie do 30.11.2021 r. w siedzibie MOPS bądź drogą pocztową.

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w formie świadczenia pieniężnego w okresie jesienno-zimowym w 2021 roku.

Obowiązek informacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej.

Pod takim tytułem w okresie od czerwca do września br. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej realizowany był projekt socjalny skierowany do osób zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie. Wsparciem w ramach projektu objętych zostało 9 osób z terenu Dąbrowy Górniczej. Zajęcia odbywały się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Klubie Integracji Społecznej przy ul. Łącznej 31. Efektem projektu był wzrost wiedzy uczestników na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz możliwości uzyskania specjalistycznego wsparcia.

W dniu 10.09.2021 r. odbyły się następne zajęcia realizowane w ramach projektu socjalnego „Wspierajmy się” realizowanego przez pracownika Działu ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych. Seniorzy dowiedzieli się jak uchronić się przed wypadkami dnia codziennego oraz jak zareagować jeżeli coś się wydarzy. W Dziennym Domu „Senior – Wigor” Filia nr 2 warsztaty edukacyjne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w stanie zagrożenia zdrowia i życia poprowadził nauczyciel przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa I Liceum Ogólnokształcącego im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej. W warsztatach uczestniczyły również uczennice tego liceum.

Za nami pierwsze zajęcia realizowane w ramach Projektu socjalnego „ Wspierajmy się” realizowanego przez Dział ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych.

od 1 sierpnia 2021 roku dostępne będą do pobrania ze strony internetowej, oraz osobiście w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej Wnioski
o ustalenie prawa do świadczenia
z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy tj. 2021/2022

WAŻNA INFORMACJA !

Program „Dobry Start” (300+)

Od 1 lipca 2021 roku Program „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022 będzie realizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski o wypłatę świadczenia składać należy drogą elektroniczną do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pomocą:

  • portalu PUE ZUS

  • portalu informacyjno-usługowego Emp@tia>

  • bankowości elektronicznej

Wnioski można składać do 30 listopada.

Przypominamy, że konkurs plastyczny „Moja rodzina” rozstrzygnięty. Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do siedziby Klubu Integracji Społecznej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Łącznej 31.

link do fb ze zdjęciami przygotowanych nagród i upominków