Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również emeryci i renciści , mają możliwość złożenia wniosku o przyznanie  pomocy materialnej w formie świadczenia pieniężnego w okresie jesienno-zimowym, wraz z obowiązkiem informacyjnym w terminie do 30.11.2021 r. w siedzibie MOPS bądź drogą pocztową.

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w formie świadczenia pieniężnego w okresie jesienno-zimowym w 2021 roku.

Obowiązek informacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej.