Jesteś członkiem rodziny lub opiekunem sprawującym bezpośrednią opiekę nad:

  • dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności;

  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne)?

 

Jeśli potrzebujesz skorzystać z usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego,

zadzwoń do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr telefonu 571 332 280, 571 332 290 lub wyślij zgłoszenie na adres awojcik@mops.com.pl.

Zgłoszenia przyjmowane są do 7 listopada 2022 r.

 

Program kierowany jest do opiekunów, którzy potrzebują wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej: "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023