Od dnia 01 października 2023 r ulega zmianie wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania świadczenia z funduszu alimentacyjnego z kwoty 900,00 zł na kwotę 1 209,00 zł.