Rozpoczęła się kolejna już edycja programu: „Szkoła Rodzica”, którego celem jest zwiększenie kompetencji rodzicielskich uczestników poprzez wyposażenie ich w niezbędne wiadomości z zakresu sprawowania opieki nad dziećmi. Osoby, które zgłosiły się do programu zdobędą informacje na temat postaw rodzicielskich, metod wychowawczych, sposobów wyciągania konsekwencji, stawiania granic. Ponadto uczestnicy poznają sposoby odreagowywania negatywnych emocji u dzieci, a także dowiedzą się, jak być asertywnym w relacji rodzic – dziecko. Nie zabraknie również spotkania ze specjalistą, który przybliży rodzicom i opiekunom problematykę uzależnień oraz zagrożeń współczesnego świata, z jakimi mogą się zetknąć młodzi ludzie. Mamy nadzieję, że dla wszystkich zainteresowanych programem stanie się
on cennym źródłem wiedzy, które uczestnicy będą mogli wykorzystać w codziennym. życiu.