Zakończył się kolejny etap warsztatów w ramach treningów umiejętności i kompetencji  społecznych

dla uczestników projektu: „Integra III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej” pt.: "Edukacja finansowa – zarządzanie budżetem domowym". Integrowicze wzięli udział w cyklu spotkań nt. sposobów i możliwości oszczędzania, zasad racjonalnego pożyczania, bankowości online, bezpieczeństwa w bankowości internetowej. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem o czym świadczyła wysoka frekwencja i aktywność uczestników na zajęciach. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza oraz umiejętności pomogą efektywnie zarządzać budżetem i uniknąć pułapek finansowych.