Dobiega końca trzecia już edycja projektu: "Integra III - program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej". Uczestnicy projektu pomyślnie zrealizowali ścieżkę wsparcia zaplanowaną dla nich na początku roku.

Wzięli udział w spotkaniach z psychologiem oraz doradcą zawodowym po to, aby jak najlepiej dostosować do uczestników ofertę pomocową. Ukończyli szereg działań aktywizujących w ramach projektu: część osób wzięła udział w treningach umiejętności społecznych, inni zostali objęci wsparciem w ramach zorganizowanego "Coachingu życiowego".

Działania aktywizujące w zakresie umiejętności społecznych oraz zawodowych prowadzone przez kadrę Klubu Integracji Społecznej cieszyły się dużym zainteresowaniem. Ponadto większość uczestników ukończyła kursy zawodowe zwiększające ich kompetencje i możliwości na rynku pracy.

Na zakończenie udziału w projekcie każdy otrzymał zaświadczenie potwierdzające udział w Klubie Integracji Społecznej oraz słodki upominek. Dziękujemy wszystkim za aktywny udział, wytrwałość w dążeniu do celu i życzymy dalszego rozwoju.