Gmina Dąbrowa Górnicza pozyskała środki w wysokości 1 711 254,00 zł z Funduszu Solidarnościowego, przyznane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Dzięki tym funduszom 125 osób z niepełnosprawnością (100 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 15 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym osoby z orzeczeniami traktowanymi na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.) oraz 10 dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności) uzyska bezpłatnie 40 030 godzin wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w codziennym funkcjonowaniu.*

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w wykonywaniu czynności dnia codziennego, wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca, załatwianiu spraw urzędowych; korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy), zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Potrzebujesz wsparcia? Zadzwoń do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej, który prowadzi rekrutację pod nr telefonu: 571 332 280, 571 332 290, 571 332 362, 571 332 299, 571 332 268 lub wyślij zgłoszenie na adres awojcik@mops.com.pl

Zgłoszenia przyjmowane są w trybie ciągłym.

Link do strony z Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023: Asystent osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

*Wsparcie asystenta w pierwszej kolejności jest skierowane do osób wymagających wysokiego poziomu wsparcia, w tym osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

 

flaga i godło