Gmina Dąbrowa Górnicza pozyskała środki w wysokości 554 880,00 zł z Funduszu Solidarnościowego, przyznane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Dzięki tym funduszom 80 rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością (15 rodziców/opiekunów dzieci do 16 osób r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 65 rodziców/opiekunów osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym osoby z orzeczeniem traktowanym na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.) uzyska bezpłatnie 13 600 godzin usługi opieki wytchnieniowej (do 170 godzin na 1 osobę).

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych przez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej.

Potrzebujesz wsparcia? Zadzwoń do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej, który prowadzi rekrutację pod nr telefonu: 571 332 280, 571 332 290, 571 332 362, 571 332 299, 571 332 268 lub wyślij zgłoszenie na adres awojcik@mops.com.pl

Zgłoszenia przyjmowane są w trybie ciągłym.

Link do strony z Programem „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023: Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

flaga i godło