W celu usprawnienia kontaktu klientów z pracownikami Działu Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych oraz jakichkolwiek pytań związanych z nowym okresem zasiłkowym oraz sprawami bieżącymi podajemy numery telefonów, pod które można dzwonić w celu uzyskania szczegółowych informacji lub umówienia terminu wizyty osobistej z pracownikiem Działu Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych:

Klienci, których nazwisko rozpoczyna się na literę:                                          Numer telefonu:

A,B

572-702-986

C,Ć,D

571-332-312

E,F,H,I,J,Ź,Ż,Y,V

572-702-990

M,N do….NOR

571-332-314/315

P,T,L do...LI

572-702-992

K do….KOW

572-702-993

K od....KOZ

572-702-987

S do….STU

571-332-312

S od....STY

571-332-314/315

W,Ś,N od…..NOS, L do….LE

571-332-314/315

O,G,U

572-702-989