W ramach obchodów XIV Metropolitalnego Święta Rodziny Klub Integracji Społecznej w Dąbrowie Górniczej ogłasza konkurs plastyczny pt.: „Moja rodzina”.

 

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 5 – 10 lat z Dąbrowy Górniczej. Szczegóły konkursu znajdują się w Regulaminie.Przekazanie prac na konkurs jest równoznaczne z jego akceptacją.

Uwaga! Ocenie komisji konkursowej podlegać będą jedynie prace, do których dołączone zostaną prawidłowo uzupełnione dokumenty stanowiące Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Na laureatów konkursu czekają nagrody, a dla pozostałych uczestników pamiątkowe dyplomy.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału!

Przypominamy o podpisaniu prac na odwrocie imieniem, nazwiskiem oraz podaniem wieku i numeru kontaktowego do opiekuna prawnego.