Drukuj

 

SENIORKO, SENIORZE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej pragnie zaprosić seniorów do udziału w programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Celem programu jest zapewnienie wam wsparcia poprzez poprawę bezpiecznego funkcjonowania w miejscu zamieszkania.

Zapraszamy seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy potrzebują pomocy w samodzielnym funkcjonowaniu ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkających z bliskimi.

Od 1 stycznia 2022 roku wnioski przyznanie świadczenia „Rodzina 500+” należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast tut. Ośrodek będzie kontynuował wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 24 grudnia

będzie nieczynny.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również emeryci i renciści , mają możliwość złożenia wniosku o przyznanie  pomocy materialnej w formie świadczenia pieniężnego w okresie jesienno-zimowym, wraz z obowiązkiem informacyjnym w terminie do 30.11.2021 r. w siedzibie MOPS bądź drogą pocztową.

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w formie świadczenia pieniężnego w okresie jesienno-zimowym w 2021 roku.

Obowiązek informacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej.

Pod takim tytułem w okresie od czerwca do września br. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej realizowany był projekt socjalny skierowany do osób zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie. Wsparciem w ramach projektu objętych zostało 9 osób z terenu Dąbrowy Górniczej. Zajęcia odbywały się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Klubie Integracji Społecznej przy ul. Łącznej 31. Efektem projektu był wzrost wiedzy uczestników na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz możliwości uzyskania specjalistycznego wsparcia.

W dniu 10.09.2021 r. odbyły się następne zajęcia realizowane w ramach projektu socjalnego „Wspierajmy się” realizowanego przez pracownika Działu ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych. Seniorzy dowiedzieli się jak uchronić się przed wypadkami dnia codziennego oraz jak zareagować jeżeli coś się wydarzy. W Dziennym Domu „Senior – Wigor” Filia nr 2 warsztaty edukacyjne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w stanie zagrożenia zdrowia i życia poprowadził nauczyciel przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa I Liceum Ogólnokształcącego im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej. W warsztatach uczestniczyły również uczennice tego liceum.

Za nami pierwsze zajęcia realizowane w ramach Projektu socjalnego „ Wspierajmy się” realizowanego przez Dział ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych.

od 1 sierpnia 2021 roku dostępne będą do pobrania ze strony internetowej, oraz osobiście w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej Wnioski
o ustalenie prawa do świadczenia
z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy tj. 2021/2022