Drukuj

Informuje się, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej – Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza wydaje zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, które wymagane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska lub wojewódzki fundusz ochrony środowiska do przyznania dofinansowania w ramach Programu „Czyste powietrze”. W celu otrzymania zaświadczenia należy złożyć żądanie wydania zaświadczenia na obowiązującym druku, którego wzór udostępniony jest w zakładce Dokumenty.

Jak załatwić sprawę w czasie trwania stanu epidemii w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej?

Z dniem 30.09.2020 r. zakończył się ostatni planowany w tej edycji projektu „INTEGRA III ….” kurs - kurs prawo jazdy kat. b.

Zakończył się kolejny etap warsztatów w ramach treningów umiejętności i kompetencji  społecznych