Drukuj

Diagnoza potrzeb w związku z planowanym przystąpieniem gminy do programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2023

Jesteś osobą niepełnosprawną posiadającą orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne)?

Opiekunem dziecka do 16 roku życia do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji  i edukacji?

Informujemy, że  Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o. o. realizuje projekt dotyczący bezpłatnej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego udzielanej dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom z regionu Zagłębia.

Więcej informacji:

plakat zdrowie psychiczne

W dniu 10.09.2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej wspólnie ze Stowarzyszeniem Rodzin Zastępczych „Przyjazny Dom” przy współpracy Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej zorganizował na terenie Parku Zielona XI Piknik Rodzin Zastępczych.

Dobry humor dopisywał wszystkim uczestnikom, a uśmiech dzieci rozgonił chmury co pozwoliło na wspaniałą zabawę.

Dzięki udziałowi członków Klubu Motocyklowego „Road Falcon FG” ze Sławkowa była możliwość wspólnej przejażdżki motorem. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również szachy plenerowe gdzie pod okiem Pana Ireneusza Witas - Tryjańskiego nasi najmłodsi mogli zapoznać się z tajnikami gry.

Poza tym dla dzieci i młodzieży przygotowano zawody sportowe w trzech konkurencjach wiekowych, w których nagrody osobiście przekazała Pani Bożena Borowiec Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza.

Dziękujemy wszystkim za udział i pomoc w zorganizowaniu pikniku, mamy nadzieję, że za rok ponownie się spotkamy.

W Dąbrowie Górniczej rusza nabór do II edycji programu „Cash for Work” szukamy ukraińskich asystentów międzykulturowych, którzy będą wspierać ukraińskich uczniów w szkołach i przedszkolach. Jeśli szukasz pracy, jesteś obywatelem Ukrainy, znasz język polski i chcesz pomóc dzieciom w aklimatyzacji, zadzwoń 662 138 265.

Więcej informacji: II edycja programu „Cash for Work”

W dniu 12.08.2022r. weszła w życie Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 poz 1692).

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Zapraszam do wypełnienia ankiety dotyczącej dostępnych usług i oferty wsparcia mieszkańców w Dąbrowie Górniczej w ramach prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Dąbrowa Górnicza na lata 2023-2027.

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfiktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru

Miasto Dąbrowa Górnicza - Miejski Ośrodek Pomocy SpołecznejDąbrowie Górniczej realizuje Program MRiPS „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2022

Celem Programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy wpisujących się we wskazane w Programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniora” obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

Rodzina to niekoniecznie ci ludzie, wśród których człowiek się rodzi. Można ją znaleźć samemu.

Tam, gdzie jest bezpiecznie i ciepło. Tam, gdzie człowiek czuje, że właśnie tu jest jego miejsce.”

Judi Westwater

 

Wszystkim rodzicom zastępczym składamy najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za wytrwałość, za troskę i wsparcie jakie okazujecie dzieciom na ich trudnej drodze życiowej.

Dziękujemy za niesienie bezinteresownej pomocy, za każdy dzień, który poświęcacie rodzicielstwu zastępczemu, za Wasz uśmiech, troskę i miłość, którą przekazujecie każdemu dziecku.

Dziękujemy, że jesteście.

Dyrekcja i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Dąbrowie Górniczej

Dąbrowa Górnicza 30 maja 2022 r.

Szanowni Państwo,

W dniach od 21 do 27 lutego 2022 r. członkowie Izba Adwokackiej w Katowicach uczestniczą w organizacji Tygodnia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Projekt koordynuje Ministerstwo Sprawiedliwości corocznie, w związku z obchodzonym dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.