Drukuj

Z dniem 30.09.2020 r. zakończył się ostatni planowany w tej edycji projektu „INTEGRA III ….” kurs - kurs prawo jazdy kat. b.

Zakończył się kolejny etap warsztatów w ramach treningów umiejętności i kompetencji  społecznych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, iż termin zakończenia naboru wniosków w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” upływa z dniem 10 października 2020 r.
Wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami należy złożyć osobiście w siedzibie MOPS, przesłać pocztą lub za pomocą systemu elektronicznego SOW.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydłużył termin składania wniosków w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”  do 15 października 2020 roku.

 W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w Polsce zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

Więcej informacji

UWAGA!!! Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 2020 r. Moduł I – finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, iż termin zakończenia naboru wniosków w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd” upływa z dniem 31 sierpnia 2020 r.

Wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami należy złożyć osobiście w siedzibie MOPS, przesłać pocztą lub za pomocą systemu elektronicznego SOW.

Kolejne kompetencje zawodowe zdobyte.

W dniach 10.08-13.08.2020 r. realizowany był kurs kosmetyczny dla uczestniczek projektu „INTEGRA III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej”.

Przeciętne wynagrodzenie za II kwartał 2020

Przeciętne wynagrodzenie za II kwartał 2020.
Informujemy osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON, że zmieniło się przeciętne wynagrodzenie, które od dnia 01.09.2020 r. wynosi: 5 024,48 zł.

Nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe zdobyte!

W lipcu uczestnicy i uczestniczki projektu „INTEGRA III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej” wzięli udział w kursach zawodowych.

Logo PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozszerza zakres wsparcia w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi"

Więcej informacji: Kierunki_działań_oraz_warunki_brzegowe_2020 – Moduł_III – UAKTUALNIONE

Druk wniosku