Drukuj

WAŻNA INFORMACJA !

Program „Dobry Start” (300+)

Od 1 lipca 2021 roku Program „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022 będzie realizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski o wypłatę świadczenia składać należy drogą elektroniczną do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pomocą:

  • portalu PUE ZUS

  • portalu informacyjno-usługowego Emp@tia>

  • bankowości elektronicznej

Wnioski można składać do 30 listopada.

Przypominamy, że konkurs plastyczny „Moja rodzina” rozstrzygnięty. Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się do siedziby Klubu Integracji Społecznej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Łącznej 31.

link do fb ze zdjęciami przygotowanych nagród i upominków

Informujemy, że konkurs plastyczny „Moja rodzina” zorganizowany, w ramach XIV Metropolitalnego Święta Rodziny, przez Klub Integracji Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej został rozstrzygnięty.

Pierwsze dąbrowskie szkoły, przedszkola i organizacje pozarządowe otrzymały już wsparcie osób wykonujących na ich rzecz prace społecznie użyteczne w wymiarze 40 godzin w miesiącu.

Zostań rodziną zastępczą

W Dąbrowie Górniczej funkcjonuje 117 rodzin zastępczych, które mają pod opieką 168 dzieci. Tut. Ośrodek corocznie ogłasza nabór na szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze, które odbywa się w pierwszym kwartale roku. W szkoleniu mogą uczestniczyć małżeństwa i osoby stanu wolnego, pragnące stworzyć dzieciom rodzinę oraz bezpieczny i szczęśliwy dom.

Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej jest bezpłatne. Jego celem jest dostarczenie osobom chcącym podjąć się roli rodzica zastępczego, wiedzy i umiejętności niezbędnych do zapewnienia właściwej opieki dzieciom, które chciałyby przyjąć do swojej rodziny.

Rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub osoba samotna niepozostająca w związku małżeńskim która:

mieszka stale na terenie RP, korzysta z pełni praw obywatelskich i cywilnych,

nie jest lub nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, władza ta nie jest ograniczona ani zawieszona, wypełnia obowiązek alimentacyjny, o ile taki obowiązek ciąży na niej,

nie ma ograniczonej zdolności do czynności prawnych,

jest zdolna do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim,

zapewnia odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło dochodu,

nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Warunkiem pełnienia funkcji rodziny zastępczej jest uzyskanie pozytywnej opinii ośrodka pomocy społecznej po ukończeniu szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych.

Rodziny zastępcze otrzymują comiesięczne świadczenia pieniężne.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy MOPS – Dział Opieki nad Dzieckiem i Rodziną,

Al. J. Piłsudskiego 2, tel. 571-332-354, 571-332-355, 571-332-356

W ramach obchodów XIV Metropolitalnego Święta Rodziny Klub Integracji Społecznej w Dąbrowie Górniczej ogłasza konkurs plastyczny pt.: „Moja rodzina”.

W okresie od 25.03.2021 r. do 06.05.2021 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej, zorganizowano on – line szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej „Dębowe gniazda”. W szkoleniu uczestniczyło 8 kandydatów, którzy otrzymali zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej,

 

 

online

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za dobrze wykorzystany czas na szkoleniu. Dziękujemy wam również za waszą niezwykłą i wyjątkową umiejętność podzielenia
się cząstką samego siebie, zwłaszcza w tych sytuacjach kiedy zawodzą inni…

Być może jeszcze tego nikt wam nie powiedział, ale jesteście bardzo potrzebni,
bo to dzięki wam kolejne dziecko, może być szczęśliwe…