Drukuj

Jak załatwić sprawę w czasie trwania stanu epidemii w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej?

Z dniem 30.09.2020 r. zakończył się ostatni planowany w tej edycji projektu „INTEGRA III ….” kurs - kurs prawo jazdy kat. b.

Zakończył się kolejny etap warsztatów w ramach treningów umiejętności i kompetencji  społecznych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, iż termin zakończenia naboru wniosków w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” upływa z dniem 10 października 2020 r.
Wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami należy złożyć osobiście w siedzibie MOPS, przesłać pocztą lub za pomocą systemu elektronicznego SOW.

Coaching dla Integry

 

 

Ruszyły spotkania indywidualne dla uczestników Coachingu życiowego organizowanego w ramach projektu: „Integra III …”. Osoby biorące udział w programie mogą skorzystać z fachowej pomocy oferowanej przez specjalistów Klubu Integracji Społecznej, a przy tym zwiększyć własne kompetencje społeczno – zawodowe. Pracownicy KIS oferują profesjonalne poradnictwo w zakresie wsparcia psychologicznego, doradztwa zawodowego, konsultacji w zakresie uzależnień, pełnienia funkcji rodzicielskich oraz w ramach innych obszarów życiowych ważnych dla  uczestników projektu.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydłużył termin składania wniosków w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”  do 15 października 2020 roku.

UWAGA!!! Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 2020 r. Moduł I – finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, iż termin zakończenia naboru wniosków w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd” upływa z dniem 31 sierpnia 2020 r.

Kolejne kompetencje zawodowe zdobyte.

W dniach 10.08-13.08.2020 r. realizowany był kurs kosmetyczny dla uczestniczek projektu „INTEGRA III – program aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dąbrowie Górniczej”.