Przypominamy, że warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 uczestnika tego turnusu z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego albo zaszczepienie się przeciwko COVID-19.

Konieczność wykonania testu w kierunku SARS-CoV-2 lub okazania potwierdzenia zaszczepienia się przeciwko COVID-19 stosuje się odpowiednio do opiekuna uczestnika turnusu rehabilitacyjnego, jeżeli konieczność jego obecności wynika z wniosku lekarza kierującego osobę niepełnosprawną na turnus rehabilitacyjny. 

 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/test-covid-19-dla-uczestnikow-turnusow-rehabilitacyjnych-i-ich-opiekunow

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/turnus-rehabilitacyjny-tylko-po-szczepieniu-lub-z-waznym-testem-przeciw-covid-19/