Drukuj

Dział ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych – Zespół ds. Usług zajmuje się w szczególności:

1. Prowadzeniem pracy socjalnej na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.

2. Przyjmowaniem wniosków dotyczących:

usług opiekuńczych

Zakres usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania

 

specjalistycznych usług opiekuńczych,

 

Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

 

Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

Dostępne formy opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie śląskim

 

usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior – WIGOR”,

rehabilitacji psychospołecznej w Środowiskowym Domu Samopomocy.

skierowania do domów pomocy społecznej.

3. Przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych w związku z ubieganiem się o przyznanie wyżej wymienionych form pomocy.

Wzory zaświadczeń:

Dotyczące usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

 

Zaświadczenie lekarskie dotyczące pomocy usługowej

 

Zalecenia dotyczące pielęgnacji

 

Zlecenie rehabilitacji

Dotyczące domów pomocy społecznej:

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej

Zaświadczenie psychologa

Zaświadczenie lekarza psychiatry

Dział ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych zajmuje się ponadto:

  1. Wydawaniem decyzji administracyjnych dotyczących usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia.
  2. Ustalaniem możliwości pobytu w domu pomocy społecznej na terenie miasta oraz na terenie innych miast.