Drukuj

Zespół realizuje zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Udzielamy informacji i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. Współpracujemy i współdziałamy z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu rodzin dotkniętych przemocą domową. Realizujemy zadania w ramach procedury „Niebieskie Karty". Prowadzimy poradnictwo i interwencję w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (porady i konsultacje z osobami doświadczającymi przemocy domowej oraz osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy domowej). Udzielamy informacji o instytucjach, osobach i możliwościach uzyskania pomocy w środowisku lokalnym.Kadra Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Al. J. Piłsudskiego 2

specjalista pracy socjalnej Justyna Włodarczyk               tel. 571 332 270; piętro III, pokój 308

starszy specjalista pracy socjalnej Beata Ściślicka          tel. 571 332 294; piętro III, pokój 310

pracownik socjalny Beata Frydrych                                 tel. 572 703 003; piętro III, pokój 311

pracownik socjalny Aleksander Ślusarczyk                        tel. 571 332 293; piętro III, pokój 311

starszy pracownik socjalny Beata Asman                        tel. 571 332 274; piętro III, pokój 312


Koordynator Zespołu

straszy specjalista pracy socjalnej - koordynator

Izabela Walotek tel. 571 332 334; piętro III, pokój 307

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Al. J. Piłsudskiego 2