Drukuj

Zespół realizuje zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Udzielamy informacji i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Współpracujemy i współdziałamy z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Realizujemy zadania w ramach procedury „Niebieskie Karty". Prowadzimy poradnictwo i interwencję w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (porady i konsultacje z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie oraz osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy w rodzinie). Udzielamy informacji o instytucjach, osobach i możliwościach uzyskania pomocy w środowisku lokalnym.Kadra Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Al. J. Piłsudskiego 2

specjalista pracy socjalnej Małgorzata Andrzejewska        tel. 571 332 294; piętro III, pokój 308

starszy pracownik socjalny Justyna Włodarczyk               tel. 571 332 270; piętro III, pokój 308

starszy specjalista pracy socjalnej Anna Siebuła              tel. 571 332 293; piętro III, pokój 310

specjalista pracy socjalnej Beata Ściślicka                      tel. 572 703 003; piętro III, pokój 310

starszy pracownik socjalny Beata Asman                        tel. 571 332 274; piętro III, pokój 312Miejski ośrodek Pomocy Społecznej ul. Chemiczna 2

starszy pracownik socjalny Małgorzata Landecka             tel. 571 332 318; pokój 4Koordynator Zespołu

straszy specjalista pracy socjalnej - koordynator

Izabela Walotek tel. 571 332 334; piętro III, pokój 307

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Al. J. Piłsudskiego 2