Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, iż wnioski do realizacji na 2021 r. o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych składa się w terminie do 30 listopada 2020 r.

druk wniosku