Dofinansowano ze środków Funduszu SolidarnościowegoProgram „Opieka wytchnieniowa”–edycja 2021

Informacja dotycząca rekrutacji do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej informuje,rozpoczyna realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021

Beneficjentami programu są osoby sprawujące bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. Gmina przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która:

a) ma niepełnosprawność sprzężoną,

b) wymaga wysokiego poziomu wsparcia,

c) stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych przez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej.

W 2021 r. z usługi opieki wytchnieniowej może skorzystać do 40 rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami, o których mowa powyżej w wymiarze do 150 godzin na opiekuna.

Szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstronie Projekty i Programy, w zakładce Fundusz Solidarnościowy.

Osoby zainteresowane i spełniające warunki do udziału w programie prosimy o kontakt telefoniczny z Działem ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej, tel. 571332280, 571332362, 571332299, 571332268.

Decyduje kolejność zgłoszeń.