Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

  • osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi.

Na realizację Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł. z Funduszu Solidarnościowego.

Dzięki tym funduszom osobyz niepełnosprawnością uzyskają bezpłatnie wsparcie asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością w codziennym funkcjonowaniu.*

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w wykonywaniu czynności dnia codziennego, wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca, załatwianiu spraw urzędowych; korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy), zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności

do placówki oświatowej.

Potrzebujesz wsparcia? Zadzwoń do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej, który prowadzi rekrutację pod nr telefonu: 571 332 280, 571 332 290, 571 332 362, 571 332 299,  lub wyślij zgłoszenie na adres kmyslinska@mops.com.pl

Zgłoszenia przyjmowane są w trybie ciągłym.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie Biura Pełnomocnika Rządu

do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

Link do strony z Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024:

 

*Wsparcie asystenta w pierwszej kolejności jest skierowane do osób wymagających wysokiego poziomu wsparcia, w tym osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.