Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, iż termin zakończenia naboru wniosków w ramach zadania sport, kultura, rekreacja i turystyka dla osób niepełnosprawnych z udziałem środków PFRON upływa z dniem 30 listopada 2023 r.

Wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami należy złożyć osobiście w siedzibie MOPS, przesłać pocztą lub za pomocą systemu elektronicznego SOW.