Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, iż termin zakończenia naboru wniosków w ramach Modułu II pilotażowego programu "Aktywny samorząd" upływa z dniem 10 października 2021 r.

Wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami należy złożyć osobiście w siedzibie MOPS, przesłać pocztą lub za pomocą systemu elektronicznego SOW.