Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej informuję, iż w okresie od 1 marca 2021 roku do dnia 31 sierpnia 2021 będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł I.

 Wnioski o dofinansowanie można składać w siedzibie MOPS lub w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON - SOW w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada Podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie e-PUAP.

Druki wniosków można pobrać w zakładce: program "Aktywny samorząd"