Załącznik do zarządzenia nr DKPiO.013.6.2021
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dąbrowie Górniczej z dnia 11.03.2021 r.

Zasady udzielania dofinansowania z udziałem środków PFRON z dnia 11.03.2021 r.

do zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w roku 2021

zaopiniowane pozytywnie przez
Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych